Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Om Uppsala Simskoleförening
Uppsala Simskoleförening bildades 2003.


Per årsbasis erbjuder vi ca 1400 platser i simskola. Vi har allt från babysim till vuxengrupper, träningsgrupper och vattenvanegrupper.Styrelsen efter årsmötets val 2019-03-18.

Ordförande Irene Molander irene.molander@telia.com 
Kassör Maria Jonsson maria.jonsson@slu.se
Vice ordförande Elina Skantz elina.skantz@hotmail.com
Ledamot Karin Beronius karin@tartstugan.se
Ledamot Liv Viberg
Ledamot Elaine Wicks elaine_wicks@hotmail.com
Suppleant Amina Vazda avazda@gmail.com
Adjungerad Sandra Dahl sandra.dahl@live.se


Andra funktioner i föreningen

Valberedare   Ronja Dahl och Anna Bondeson
Revisor  Helena Strömbergsson
Revisorsuppleant  Jenny Persson
Simskoleverksamhets- och kvalitetsansvarig  Irene Molander
Ledaransvarig   Amina Vazda och Maria Jonsson
Bidragsansvariga  Sandra Dahl
Breddningsansvariga  Karin Beronius och Elina Skantz
Ekonomiansvarig  Maria Jonsson
Utbildningsansvarig  Karin Beronius 
Materialansvariga  Liv Viberg och Elina Skantz