Boka plats!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte söndagen den 20 mars kl 18:15 (ny tid!)
2022-01-18 09:09

Söndagen den 20 mars kl 18:15 håller Uppsala simskoleförening digitalt årsmöte via Zoom.

 

Medlem som vill delta på årsmötet ombedes att kontakta oss per mail info@uppsalasimskoleforening.se för att erhålla möteslänk. Anmälan till åsmötet sker senast fredag den 18 mars.

Här hittar ni föreningens stadgar och föredragningslistan för årsmötet: http://www.uppsalasimskoleforening.se/dokument/?ID=274805

 
Övriga handlingar finns tillgängliga på föreningens kontor enligt nedan.
 
 
 
Utdrag från föreningens stadgar:
 
16 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats, såsom föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga. 
 
17 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall till 
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


Nyhetsarkiv
Babysim april/maj2022-02-08 11:03
Kommande kursstarter2021-03-05 08:33
Jul och nyårsstängt2020-12-21 10:57
Angående covid192020-03-13 08:12
Årsmöte2020-02-05 10:56